Sammenlagt klasse 3


Plass Fornavn Etternavn Poeng Innertreff Lindesnes Greipstad Holum Kristiansand Søgne
1 Ulf Larsen 1669 51 343 (11) 329 (11) 332 (9) 329 (9) 336 (11)
2 Olav Måge 1662 34 332 (7) 333 (5) 330 (7) 335 (9) 332 (6)
3 Roy Wollvik 1658 35 334 (12) 330 (7) 327 (6) 336 (6) 331 (4)
4 Odd Frank Olsen 1646 43 329 (9) 328 (8) 323 (2) 337 (13) 329 (11)
5 Mariann Austvoll 1584 31 328 (9) 313 (6) 312 (7) 311 (5) 320 (4)
6 Vidar Kvalevåg 1584 24 314 (2) 315 (5) 319 (7) 320 (5) 316 (5)
7 Jan Åge Gjerstad 332 9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 332 (9) 0 (0)
8 Bente Marie Fardal 326 9 326 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)